אבנים המסייעות לשינויים טובים בחיינו!

את אבן מרפא בוחרים בשני אופנים:
1. עוצמים עניים, מזיזים את הידיים מעל האבנים ובוחרים את האבן לפי האנרגיה שהאבן מקרינה כדי לרפא צורך מסוים שחסר לאדם. אפשר גם לגעת באבנים ולחוש במרקם/ בצורה שלהם וכך לבחור את האבן עפ"י התחברות אישית.

2. בוחרים את האבן בעניים פקוחות, מתוך אינטואיציה, בוחנים את כל האבנים ובוחרים את האבן שמשכה את תשומת ליבנו בצבעה, ביופייה, במגע. האבן מובילה אותנו אליה.

חדש בחנות

במבצע